Author Archives: استاد شمشیری

گنبد

جایگاه گنبد در معماری ایران

گنبد در معماری ایرانی گنبد سازی و هدف از ساخت گنبد از نظر معماری در بناهای سنتی ساخته شده در ادوار گذشته با…
Continue reading
سردر مساجد، حسینیه ها و اماکن مذهبی

سردر مساجد، حسینیه ها و اماکن مذهبی

سردر ورودی یک مسجد، در مجموعه ساختار بنا از اهمیت زیادی برخوردار است چون از این طریق است که عبادت کنندگان دنیای مادی را پشت…
Continue reading
کاشی هفت رنگ

تاریخچه کاشی هفت رنگ

  نگاهی مختصر و مفید به تاریخچه کاشی هفت رنگ تاریخچه کاشی هفت رنگ را با یاد آوری این نکته شروع می کنم که چه در…
Continue reading