Archives

مسجد آذربایجانی های مقیم شیراز

مسجد احمدابن موسی(ع) مامن آذربایجانی های مقیم شیراز

درباره مسجد مسجد خانه خدا و جایگاه انبیاء و رسولان وحی و مامن مومنان است. مسجد بهشت روی زمین و تنها مکانی است…
Continue reading