محمد مهدی پاک رو

“کار کردن با این شرکت و بخصوص استاد شمشیری باعث افتخار بنده و شرکت من بود. امیدوارم همیشه توی کارتون موفق سربلند و پیروز باشید. با تشکر محمد مهدی پاک رو”